OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. všeobecná ustanovení

2. vymezení pojmů

3. uzavření kupní smlouvy

4. dodání zboží

5. platební podmínky

6. právo odstoupení od smlouvy

7. odpovědnost za vady zboží a záruka

8. doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

9. reklamace

10. ochrana osobních dat

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aldotrade.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost

ALDOTRADE s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C vložce číslo 83875, se sídlem Čechy 47, 751 15 Čechy, okr. Přerov, IČO: 24184853.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

2. Vymezení pojmů

Garance expedice zásilky do 24 hod - tím se rozumí, že zásilku předáme přepravci do 24 hod od objednání. Nejedná se o termín doručení!! Od okamžiku předání zásilky přepravci je  zásilka zpravidla doručována na druhý pracovní den nebo do 48 hod od předání.Objednávky přijaté do 12 hod se snažíme předat přepravci ještě ten samý den .

U položek kde je v názvu produktu MIX BAREV je foto pouze ilustrační. Požadovanou barvu produktu musíte specifikovat do poznámky v košíku. V jiném případě Vám bude dodána aktuální barva co je skladem . Bohužel ne vždy lze barvu produktu vybrat.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Pokud zákazník neobdrží potvrzovací e-mail o přijetí objednávky do 5 minut od odeslání objednávky, je potřeba kontaktovat provozovatele, zdali objednávku obdržel.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

4. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Pokud se jedná o nadrozměrnou zásilku, doručení probíhá přepravní službou Toptrans.Pokud nenaleznete u dané položky vybraného přepravce je přeprava prováděna pouze nabízeným z důvodu ,že jiný přepravce tuto položku nepřevezme do přepravy z důvodu např, objemnosti.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2-4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Zboží po převzetí od přepravce jste povinni ihned zkontrolovat a případné poškození nahlásit do 24 hod od převzetí !! Na pozdější reklamace poškození zboží během přepravy není brán zřetel a přepravce ani my jako odesílatelé reklamaci neuznáme !!

U zřetelně označených položek, kde je nabízena Doprava zdarma nebo při koupi více kusů zřetelně označené položky kde je nabízena přeprava zdarma náklady na dopravu neúčtujeme (hradí je provozovatel).

Způsoby dodání:

  •  Českou Poštou

přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 50.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.
Balík Do ruky - doručení na Vaši adresu přijede za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu.
- u objednávky zboží účtujeme poštovné 139,- Kč službou balíku na poštu

- u objednávky zboží účtujeme poštovné 159,-Kč službou balíkem do ruky

- u více kusových zásilek  - demižony v plastu, které přepravuje pouze tento přepravce je cena dopravy stanovena takto :

1-2 ks  - 139,-Kč

3 až 6 ks - 249,-Kč

6 ks a více - 349,- Kč

- u  objednávek na sudy na vodu účtujeme 198,-Kč
Česká pošta garantuje doručení následující den po podání pro všechny Balíky Do ruky podané do 13 hodin. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění a také Vám zašle SMS, e-mail o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.Přesný termín doručení neovlivníme, případné urgence dodání musíte směřovat na přepravce.Číslo zásilky Česká pošta zasílá sms zprávou nebo Vám ho vzdělíme na naší info lince za předpokladu , že byla Vaše zásilka již vyexpedována.

  • Kurýrní společnost

Přeprava balíkovou kurýrní službou  je možná pouze u zásilek do 30 kg a nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy.

- u objednávky zboží účtujeme přepravné  79,- Kč - výdejní místa
- u objednávky zboží účtujeme za dodání zásilky 139,- Kč na dobírku, při platbě převodem účtujeme přepravné 99,-. Přip latbě zboží při předání platební kartou u řidiče je účtováno přepravné 139,- Kč
Tato cena je konečná i v případě, pokud by z důvodu objemnosti musela být zásilka rozdělena do více balíků.
Zboží zaslané kurýrní společností Vám přepravní služba dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání a to mezi 8:00 a 17:00 hodinou. Přesný termín dodání neovlivníme, v případě potřeby je nutné si zásilku sledovat a termín dodání případně urgovat u přepravce.Jeden pracovní den před samotným doručením vašeho zboží obdržíte email s informací o termínu doručení, číslem zásilky a výší doběrečného (pokud se jedná o dobírkovou zásilku). V den doručení Vás kurýr informuje SMS zprávou nebo telefonicky o přibližné době doručení. Doručenou zásilku můžete zaplatit kurýrovi na dobírku v hotovosti.

  • Toptrans

přeprava TopTrans je možná u nadrozměrných zásilek, jako jsou sudy na dešťovou vodu, kárky, sudy na zelí, žebříky  atd.
- u objednávky zboží účtujeme za dodání zásilky 350,- Kč.
Zboží je doručováno přepravní službou TopTrans a probíhá v pracovní dny od 8-17 hod. U Toptrans doručení není znám přesný hodinový termín doručení, pouze den. O termínu doručení budete informováni v den závozu. Dále neprobíhá kontrola výrobku rozbalením, ale jen kontrolou neporušenosti obalu.

Zaslání na Slovensko

Zboží na Slovensko je zasíláno kurýrní přepravní službou  za 199,- Kč. V případě, že bude nutné zásilku rozdělit do dvou či více balíků, bude zákazník informován pro odsouhlasení výše přepravného.
U nadrozměrného zboží jako např. sudy na vodu, kamna, popelnice, kárka Barum, skleník, zahradní domek, zahradní nábytek atd. bude zboží doručováno na Slovensko přepravní společností Toptrans za 499,- Kč.
 

V případě osobního odběru vyčkejte na náš e-mail/telefonát, že zboží je připraveno k vyzvednutí v expedičním skladě v obci Čechy u Přerova !

 

5. Platební podmínky

Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.aldotrade.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti nebo platební kartou - při převzetí zboží.

- platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty, přepravní kurýrní službou nebo Toptrans.

- platba předem bankovním převodem  - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Komerční banky. Po dokončení objednávky Vám zašleme potvrzení objednávky s podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Při nákupu zboží do 200 Kč s DPH je nutné si zvolit platbu převodem. Až po připsání peněz na účet provozovatele bude objednávka vyexpedována.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. 

 

6. Právo odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a dále přímé náklady spojené s navrácením zboží, jestliže nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou. 
 
6.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ALDOTRADE s.r.o, Čechy 47, 751 15 Čechy u Přerova či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@aldotrade.cz. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžení prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
6.4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.+
 
6.8. Prodávající má možnost také odstoupit od kupní smlouvy pokud bude i přes veškerou péči poskytovatele služeb na ploše internetového obchodu uvedena nesprávná cena, zejména s ohledem na zjevně chybnou cenu, která se výrazně liší od ceny obecně známé, obecně uznávané nebo odhadované ceny produktu, pravděpodobně v důsledku systémové chyby, není poskytovatel služby povinen dodat produkt, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, s vědomím čehož může zákazník od svého záměru nakoupit odstoupit.

 

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující  v souladu s § 2104 by měl zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

8. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě, která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou lze věc použít, stanovená záruční doba delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na bezplatnou opravu zboží

- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

- Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat

- Právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

 

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Vážení zákazníci, prosíme Vás, pokud se vyskytne jakýkoliv problém s dodávkou Vámi objednaného zboží - zboží je poškozeno přepravou, je nefunkční, nejste spokojeni s kvalitou atd., žádáme Vás, buďte na naše operátory zdvořilí a slušní a celou situaci řešili v klidu. Vždy vyřídíme reklamaci k Vaší spokojenosti. Informaci o reklamaci můžete zaslat i elektronickou poštou na adresu reklamace@aldotrade.cz. O reklamaci prodávající rozhodne ihned , ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Jakmile kupující zjistí vadu zboží oznámí to bez zbytečného odkladu poté, co se projeví. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

V případě, že obdržíte vadný produkt, kontaktujte prosím naše reklamační oddělení, reklamace@aldotrade.cz. Naším cílem je vždy najít společné řešení, které je uspokojivé pro obě strany. Pokud by se nám nepodařilo dospět ke vzájemné dohodě, máte možnost obrátit se poté na Českou obchodní inspekci. Konkrétní pokyny najdete na stránce ČOI.

Případné spory mezi Aldotrade s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou dle ust.§ 14 zákona č. 634/1992 Sb. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.Informace o právech kupujícího spojené s uplatněním reklamace se řídí platným řádem  podle ust.§ 13 zákona o ochraně spotřebitele,dále §1914 až § 1925,§2095 až §2117, dále §2161 až §2174 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

1.       Zboží zasíláno přepravní kurýrní službou nebo Českou poštou.

Obdržíte-li zboží , které má vadu a bylo zasláno tímto přepravcem je nutné nám to oznámit bez zbytečného odkladu / nejlpépe do 24 hod od převzetí /  na náš reklamační e-mail: reklamace@aldotrade.cz  Stručně popište závadu a je nutné přiložit fotografii poškozeného produktu. Následně Vás ihned informujeme o přijetí reklamace a jsou Vám nabídnuty možnosti řešení  (výměna zboží, sleva, vrácení atd.) 
 
2.       Zboží zasílané přepravní společností Toptrans
Při přebírání zásilky zasílané tímto přepravcem je nutné zásilku přímo před řidičem zkontrolovat. Vy jako zákazník podepisujete doklad o převzetí zásilky bez poškození!! Pokud ovšem při přebírání zjistíte, že je  zboží poškozeno je nutné sepsat s řidičem zápis o poškození a zásilku nemusíte převzít. Pokud ji převezmete a budete mít doklad o sepsání reklamace bude Vám následně zboží zasláno nové a poškozené si přepravce převezme zpět. Celou reklamaci si pak již s přepravcem řešíme sami.

10.   Ochrana osobních dat

I. Základní ustanovení
 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ALDOTRADE s.r.o (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Čechy č.p. 47, 751 15 Čechy
 
email: info@aldotrade.cz
 
telefon: 571 896 376
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
 
 
VI. Vaše práva
 
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení kupní smlouvy před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za zjevně chybnou cenu, pro dané zboží zcela neobvyklou. V takovém případě musí zákazníka o této skutečnosti informovat, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde a objednávka bude prodávajícím stornována
 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014. Aktualizováno 09.03.2022.